Komisje Instytutu

 

Komisja ds. nauki

 1. Przewodniczący: dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
 2. Sekretarz: dr hab. Marta Chmiel
 3. Członkowie:
  – prof. dr hab. Stanisław Błażejak
  – dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW
  – dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza, prof. SGGW
  – dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW
  – prof. dr hab. Anna Żbikowska
  – dr hab. Marek Kieliszek
  – dr inż. Agata Fabiszewska
  – dr inż. Artur Wiktor

 

Komisja ds. oceny pracowników

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 2. Sekretarz: dr inż Magdalena Dadan
 3. Członkowie:
  – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
  – dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
  – dr hab. Agata Górska, prof. SGGW
  – dr hab. Anna Berthold-Pluta
  – dr hab. Krzysztof Dasiewicz

 

Komisja ds. rozwoju kadr

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 2. Sekretarz: dr hab. Anna Berthold-Pluta
 3. Członkowie:
  – prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
  – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
  – dr hab. Agata Górska, prof. SGGW
  – dr hab. Krzysztof Dasiewicz

 

Komisja ds. współpracy międzynarodowej

 1. Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW
 2. Sekretarz: dr hab. Iwona Gientka
 3. Członkowie:
  – dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW
  – dr hab. Aneta Cegiełka
  – prof. dr hab. Piotr Koczoń
  – dr hab. Jolanta Kowalska, prof. SGGW
  – dr Kamil Piwowarek