Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

prof. dr hab. Stanisław Bogdan Błażejak
mgr inż. Katarzyna Brzezicka
dr hab. inż. Anna Bzducha-Wróbel
dr hab. inż. Anna Chlebowska-Śmigiel
dr hab. inż. Iwona Gientka
prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
dr hab. inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
dr hab. inż. Marek Kieliszek
dr inż. Anna Kot
dr inż. Karolina Kraśniewska
dr hab. inż. Edyta Lipińska
dr Kamil Piwowarek
mgr inż. Katarzyna Pobiega
mgr inż. Anna Rudziak-Tałałaj
dr inż. Alicja Synowiec


Katedra Chemii

dr inż. Witold Bekas, prof. SGGW
Anna Borkowska
dr hab. inż. Joanna Bryś
mgr inż. Rita Brzezińska
dr Beata Dasiewicz
dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek
dr inż. Agata Fabiszewska
st. techn. Marzenna Filipczuk
mgr inż. Janina Gaworska
dr hab. Agata Górska, prof. SGGW
dr inż. Agnieszka Górska
dr hab. inż. Eliza Gruczyńska-Sękowska
dr Beata Just-Brochocka
dr Beata Kamińska
dr hab. Piotr Koczoń
dr inż. Wanda Kosińska
dr Dorota Kowalska
dr hab. Mariola Kozłowska
dr Ewa Majewska
dr inż. Jolanta Małajowicz
dr Diana Mańko-Jurkowska
Irena Nejmanowska
dr Grażyna Anna Orzeszko
dr hab. inż. Ewa Ostrowska-Ligęza, prof. SGGW
Danuta Oyrzanowska
dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar
prof. dr hab. Ewa Raczyńska
dr Ewa Rostkowska-Demner
dr Andrzej Sadownik
dr inż. Katarzyna Tarnowska
dr Ewa Więckowska-Bryłka
dr hab. inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
mgr inż. Bartłomiej Zieniuk


Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

mgr inż. Alicja Barańska
mgr inż. Michał Bialik
dr hab. Agnieszka Ciurzyńska
mgr inż. Jakub Czyżewski
dr inż. Magdalena Dadan
prof. dr hab. Ewa Domian
dr inż. Sabina Galus
dr hab. Ewa Gondek, prof. SGGW
dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
dr hab. Emilia Janiszewska-Turak
dr hab. Monika Janowicz, prof. SGGW
dr inż. Aleksandra Jedlińska
dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka, prof. SGGW
dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
Krzysztof Królikowski
dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
mgr inż. Ewelina Masiarz
mgr inż. Joanna Miselhorn
dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW
dr hab. Dorota Nowak
dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. SGGW
mgr Katarzyna Rybak
dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW
dr hab. Karolina Szulc
dr inż. Artur Wiktor
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
mgr Mariusz Wojnowski
mgr inż. Joanna Żubernik


Katedra Technologii i Oceny Żywności

dr hab. Lech Adamczak
dr hab. Anna Berthold-Pluta
dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
dr hab. Aneta Cegiełka
mgr inż. Jan Cegiełka
prof. dr hab. Alicja Ceglińska
dr inż. Andrzej Cendrowski
dr inż. Marta Chmiel
dr inż. Marta Ciecierska
mgr inż. Katarzyna Czarniak
dr hab. Krzysztof Dasiewicz
dr hab. Dorota Derewiaka
dr hab. Elżbieta Dłużewska
dr inż. Beata Drużyńska
dr inż. Anna Florowska
dr hab. Tomasz Florowski
dr inż. Monika Garbowska
mgr inż. Anna Grobelna
dr hab. Stanisław Kalisz
mgr inż. Małgorzata Kornatowska
dr hab. Jolanta Kowalska
dr inż. Bartosz Kruszewski
mgr inż. Milena Kupiec
dr hab. Ewa Majewska
dr hab. inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak
prof. dr hab. Jan Mroczek
techn. Grażyna Nowak
mgr inż. Klaudia Osytek
dr hab. Małgorzata Piecyk
dr hab. Dorota Pietrzak
dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW
dr inż. Marianna Raczyk
mgr inż. Anna Rajkowska
dr inż. Katarzyna Ratusz
dr inż. Iwona Ścibisz
prof. dr hab. Mirosław Słowiński
dr hab. Lidia Stasiak-Różańska
dr inż. Katarzyna Sujka
dr inż. Edyta Symoniuk
mgr inż. Iwona Szymańska
dr inż. Agnieszka Tyburcy
mgr inż. Bogumiła Urbańska
dr hab. Rafał Wołosiak
dr inż. Elwira Worobiej
dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW
prof. dr hab. Anna Żbikowska
dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW