Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

mgr inż. Maria Bieniek
prof. dr hab. Stanisław Błażejak
dr inż. Sylwia Bonin
mgr inż. Katarzyna Brzezicka
dr hab. Anna Chlebowska-Śmigiel
prof. dr hab. Wanda Duszkiewicz-Reinhard
dr hab. Iwona Gientka
dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk
dr hab. Marek Kieliszek
dr inż. Anna Kot
dr inż. Karolina Kraśniewska
dr hab. Edyta Lipińska
dr Kamil Piwowarek
mgr inż. Katarzyna Pobiega
mgr inż. Anna Rudziak
prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak
mgr Marcin Strączyński
dr inż. Alicja Synowiec
prof. dr hab. Wiesław Wzorek


Katedra Chemii

dr inż. Witold Bekas
prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk
Anna Borkowska
dr inż. Joanna Bryś
dr Beata Dasiewicz
dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek
dr inż. Agata Fabiszewska
st. techn. Marzenna Filipczuk
mgr inż. Janina Gaworska
dr hab. Agata Górska
dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska
dr Beata Just-Brochocka
dr Beata Kamińska
prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk
dr hab. Piotr Koczoń
dr inż. Wanda Kosińska
dr Dorota Kowalska
dr hab. Mariola Kozłowska
dr Ewa Majewska
dr inż. Jolanta Małajowicz
Irena Nejmanowska
dr Grażyna Anna Orzeszko
prof. dr hab. Andrzej Orzeszko
dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza
Danuta Oyrzanowska
dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar
prof. dr hab. Ewa Raczyńska
inż. Ewa Rostkowska-Demner
dr Andrzej Sadownik
dr inż. Katarzyna Tarnowska
dr Ewa Więckowska-Bryłka
dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła


Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

dr hab. Agnieszka Ciurzyńska
dr inż. Magdalena Dadan
dr hab. Ewa Domian, prof. SGGW
dr inż. Sabina Galus
dr hab. Ewa Gondek
dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
dr hab. Emilia Janiszewska-Turak
dr hab. Monika Janowicz
dr inż. Aleksandra Jedlińska
dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka
dr hab. Roman Kowalczyk, prof. SGGW
dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
Krzysztof Królikowski
prof. dr hab. Andrzej Lenart
dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
mgr inż. Joanna Miselhorn
dr hab. Małgorzata Nowacka
dr hab. Dorota Nowak
dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. SGGW
dr hab. Dariusz Piotrowski
mgr Katarzyna Rybak
dr hab. Katarzyna Samborska
dr inż. Iwona Sitkiewicz
dr hab. Karolina Szulc
dr inż. Artur Wiktor
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
mgr Mariusz Wojnowski


Katedra Technologii Żywności

dr hab. Lech Adamczak
dr hab. Anna Berthold-Pluta
dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
dr hab. Aneta Cegiełka
mgr inż. Jan Cegiełka
prof. dr hab. Alicja Ceglińska
dr inż. Andrzej Cendrowski
dr inż. Marta Chmiel
dr inż. Marta Ciecierska
mgr inż. Katarzyna Czarniak
dr hab. Krzysztof Dasiewicz
dr hab. Dorota Derewiaka
dr hab. Elżbieta Dłużewska
dr inż. Beata Drużyńska
dr inż. Anna Florowska
dr hab. Tomasz Florowski
dr inż. Monika Garbowska
mgr inż. Anna Grobelna
prof. dr hab. Tadeusz Haber
prof. dr hab., dr h.c. Adolf Horubała
prof. dr hab. Andrzej Jarczyk
dr hab. Stanisław Kalisz
dr hab. Jolanta Kowalska
dr inż. Bartosz Kruszewski
prof. dr hab. Krzysztof Krygier
dr hab. Ewa Majewska
dr hab. Katarzyna Marciniak-Łukasiak
mgr inż. Dorota Miarka
prof. dr hab. Marta Mitek
prof. dr hab. Irena Molska
prof. dr hab. Jan Mroczek
techn. Grażyna Nowak
mgr inż. Agnieszka Perczyńska
dr hab. Małgorzata Piecyk
dr hab. Dorota Pietrzak
prof. dr hab., dr h.c. Andrzej Pisula
dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW
mgr inż. Edyta Popis
mgr inż. Marzena Przybysz
mgr inż. Anna Rajkowska
dr inż. Katarzyna Ratusz
mgr inż. Daria Romankiewicz
dr inż. Iwona Ścibisz
prof. dr hab. Mirosław Słowiński
dr hab. Lidia Stasiak-Różańska
dr inż. Katarzyna Sujka
dr inż. Agnieszka Tyburcy
mgr inż. Bogumiła Urbańska
dr hab. Rafał Wołosiak
dr inż. Elwira Worobiej
dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW
dr hab. Anna Żbikowska, prof. SGGW
dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW
prof. dr hab. Stanisław Zmarlicki