Jakość kształcenia

Dr hab. Ewa Majewska
Koordynator ds. dydaktyki oraz potwierdzania efektów uczenia się
Dane kontaktowe: ewa_majewska1@sggw.pl
Tel: 22 59 37 678
Pokój 3/108, budynek 34

Zadania Koordynatora ds. jakości kształcenia:

  • koordynowanie działań Zespołu roboczego ds. jakości kształcenia,
  • nadzór nad zbieraniem danych potrzebnych do funkcjonowania systemu,
  • koordynowanie działań Zespołu roboczego ds. jakości kształcenia w ramach systemu,
  • koordynowanie działań mających na celu przygotowanie Wydziału Technologii Żywności do akredytacji,
  • analiza ankiet studenckiej oceny pracowników i przedmiotów,
  • dokonywanie oceny formularzy dotyczących weryfikacji efektów uczenia się,
  • koordynowanie przygotowywania informacji dotyczących jakości kształcenia, upowszechnianych środkami elektronicznymi i
    tradycyjnymi.