Jakość kształcenia

Dokumenty Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie (WNoŻ):

 1. Prezentacja WNoŻ
 2. Strategia WNoŻ na lata 2013-2020
 3. Polityka i Cele Jakości Kształcenia WNoŻ
 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoŻ
 5. Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoŻ
 6. Załącznik 1: Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

 7. Kalendarz Jakości WNoŻ
 8. Instrukcja 1: Ogólna instrukcja weryfikacji efektów kształcenia WNoŻ
  Karta zapisu 1 (weryfikacja efektów kształcenia)
  Karta zapisu 2 (weryfikacja prac dyplomowych)
  Karta zapisu 3 (weryfikacja zgodności pytań z egzaminu dyplomowego)
  Weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia – poradnik dla nauczycieli akademickich SGGW
  Instrukcja 2: Regulamin studenckich praktyk zawodowych
  Załącznik 1: Umowa o prowadzeniu Studenckiej Praktyki Zawodowe
  Załącznik 2: Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej
  Załącznik 3: Ramowy Program Studenckiej Praktyki Zawodowej
  Załącznik 4: Podanie o możliwości realizacji Studenckiej Praktyki Zawodowej
  Załącznik 5: Instrukcja organizacji i zarządzania Studenckiej Praktyki Zawodowej (dla studentów)
  Załącznik 6: Instrukcja organizacji i zarządzania Studenckiej Praktyki Zawodowej (dla nauczycieli akademickich)
  Załącznik 7: Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie Studenckiej Praktyki Zawodowej
  Instrukcja 3: Hospitacje zajęć dydaktycznych
  Załącznik 1: Raport hospitacyjny
  Załącznik 2: Plan hospitacji zajęć dydaktycznych