Zespół roboczy ds. jakości kształcenia

Zespół roboczy ds. jakości kształcenia:
dr hab. Ewa Majewska
dr hab. Anna Dwórznicka-Kamińska
dr hab. Joanna Bryś
dr hab. Stanisław Kalisz
dr hab. Lech Adamczak
dr inż. Aleksandra Jedlińska
dr inż. Katarzyna Ratusz
dr inż. Alicja Synowiec
dr inż. Katarzyna Tarnowska

zakres zadań:

  • opracowanie i wdrożenie wydziałowego systemu służącego zapewnianiu i doskonaleniu jakości
    kształcenia,
  • zbieranie danych potrzebnych do funkcjonowania systemu,
  • działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu i sprawozdawanie z jego działania,
  • przygotowywanie dokumentów i opracowań potrzebnych Koordynatorowi.