Zespół roboczy ds. jakości kształcenia

Zespół roboczy ds. jakości kształcenia:
dr hab. Ewa Majewska
dr hab. Anna Dwórznicka-Kamińska
dr hab. Joanna Bryś
dr hab. Stanisław Kalisz
dr hab. Lech Adamczak
dr inż. Katarzyna Ratusz
dr inż. Alicja Synowiec
dr inż. Katarzyna Tarnowska

zakres zadań:

  • opracowanie i wdrożenie wydziałowego systemu służącego zapewnianiu i doskonaleniu jakości
    kształcenia,
  • zbieranie danych potrzebnych do funkcjonowania systemu,
  • działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu i sprawozdawanie z jego działania,
  • przygotowywanie dokumentów i opracowań potrzebnych Koordynatorowi.