Koło Naukowe Zielona Chemia

Koło Naukowe Zielona Chemia jest kołem międzywydziałowym utworzonym w grudniu 2013 roku. Zrzesza najbardziej aktywnych studentów różnych kierunków SGGW (m.in. Bezpieczeństwa Żywności, Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwa w Biogospodarce, Ogrodnictwa, Budownictwa, Zootechniki, Leśnictwa, Ochrony Środowiska), zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Siedziba Koła mieści się w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności. Głównymi zadaniami Koła są: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów oraz wdrażanie ich do pracy naukowej i badawczej, prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z zakresu zielonej chemii, umożliwienie rozwoju kierunkowego Członków koła oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, realizacji przedsięwzięć oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.

Sekcjami tematycznymi naszego Koła są:

  • Sekcja fitochemiczna
  • Sekcja enzymów w procesach chemicznych
  • Sekcja chemii żywności
  • Sekcja zielonych technologii chemicznych

Działalność w Kole jest w 100% dobrowolna. Od zainteresowanych wymagamy chęci współpracy, pasji i aktywności.

Wszystkich chętnych studentów serdecznie zapraszamy!!!

Opiekun koła: dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek
e-mail: katarzyna_dobrosz_teperek@sggw.pl