Studenci z niepełnosprawnościami

dr Diana Mańko-Jurkowska
Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych
Dane kontaktowe: diana_manko_jurkowska@sggw.pl
Tel: 22 593 76 29
Pokój 1024, budynek 32
 

Możliwe są zarówno indywidualne, jak i grupowe spotkania Koordynatora ze Studentami w sprawach bieżących (m.in. dydaktycznych, administracyjnych) oraz ogólnych kwestiach technicznych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na Wydziale po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym celem ustalenia miejsca i czasu spotkania.

Dodatkowe informacje dla niepełnosprawnych studentów SGGW można znaleźć na stronie:

http://niepelnosprawni.sggw.pl/

Zakres zadań Koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych:

 • informowanie osób niepełnosprawnych będących wśród kandydatów na studia
  nt. możliwości edukacji na Wydziale Technologii Żywności oraz pomoc podczas procesu rekrutacji;
 • organizacja i koordynowanie działań mających na celu ułatwienie studentom niepełnosprawnym korzystania z oferty Wydziału Technologii Żywności, m.in. porady
  w sprawach związanych z przebiegiem studiów, pozyskiwanie sprzętu dla osób niepełnosprawnych z funduszy wewnętrznych lub zewnętrznych;
 • informowanie studentów niepełnosprawnych o przewidzianej dla nich pomocy
  w zdobywaniu wiedzy i kompetencji zawodowych, możliwościach uczestnictwa
  w praktykach zawodowych, stażach naukowych;
 • monitorowanie potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. ankiety);
 • reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami Uczelni oraz pośredniczenie w ich kontaktach z pracownikami administracyjnymi, dydaktycznymi oraz Władzami Wydziału;
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów indywidualnych studentów niepełnosprawnych;
 • aktywizacja studentów niepełnosprawnych w życie społeczności akademickiej
  (m.in. wydarzenia kulturalne, koła naukowe);
 • udział w warsztatach i seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności.

Wyposażenie Wydziału Technologii Żywności w sprzęt dedykowany studentom niepełnosprawnym:

 •  stanowisko komputerowe w sali 1010 oraz dwa stanowiska komputerowe w sali 1067 dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących (z zainstalowanym oprogramowaniem specjalnym – rehabilitacyjnym pakietem głosów Ivona oraz programem udźwiękawiającym i powiększającym ZoomText Magnifier and Reader; możliwe jest też opcjonalne podłączenie do zestawu w sali 1010 monitora Optelec TwinView i powiększonej klawiatury Astra będących na wyposażeniu sali); 
 • w Dziekanacie WTŻ znajdują się dwa zestawy wspomagające słyszenie w skład których wchodzą w pętle indukcyjne, odbiorniki dla studenta i nadajniki dla prowadzącego (System FM Domino Classic) oraz dwa rejestratory z przewodnikiem głosowym Olympus LS P4 – sprzęt do wypożyczenia na czas zajęć/wykładów;
 • na Wydziale istnieje równie możliwość skorzystania z przenośnej lupy elektronicznej Snow 10 PRO z systemem optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która obecnie znajduje się w Dziekanacie WTŻ.