Studenci niepełnosprawni

dr Diana Mańko-Jurkowska
Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych
Dane kontaktowe: diana_manko@sggw.pl
Tel: 22 593 76 07
Pokój 0102, budynek 23
 

Możliwe są zarówno indywidualne, jak i grupowe spotkania Koordynatora ze Studentami w sprawach bieżących (m.in. dydaktycznych, administracyjnych) oraz ogólnych kwestiach technicznych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na Wydziale po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym celem ustalenia miejsca i czasu spotkania.

Dużo informacji znajdziecie też Państwo na stronie:

http://niepelnosprawni.sggw.pl/

Zakres zadań Koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych:

 • informowanie osób niepełnosprawnych będących wśród kandydatów na studia
  nt. możliwości edukacji na Wydziale Technologii Żywności oraz pomoc podczas procesu rekrutacji;
 • organizacja i koordynowanie działań mających na celu ułatwienie studentom niepełnosprawnym korzystania z oferty Wydziału Technologii Żywności, m.in. porady
  w sprawach związanych z przebiegiem studiów, pozyskiwanie sprzętu dla osób niepełnosprawnych z funduszy wewnętrznych lub zewnętrznych;
 • informowanie studentów niepełnosprawnych o przewidzianej dla nich pomocy
  w zdobywaniu wiedzy i kompetencji zawodowych, możliwościach uczestnictwa
  w praktykach zawodowych, stażach naukowych;
 • monitorowanie potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. ankiety);
 • reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami Uczelni oraz pośredniczenie w ich kontaktach z pracownikami administracyjnymi, dydaktycznymi oraz Władzami Wydziału;
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów indywidualnych studentów niepełnosprawnych;
 • aktywizacja studentów niepełnosprawnych w życie społeczności akademickiej
  (m.in. wydarzenia kulturalne, koła naukowe);
 • udział w warsztatach i seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności.