Postępowania habilitacyjne

Lista postępowań habilitacyjnych:
dr Grażyna Budryn
dr Małgorzata Cyran
dr Ryszard Rywotycki
dr Piotr Gulewicz
dr Małgorzata Piecyk
dr Małgorzata Kowalska
dr inż. Rafał Wołosiak
dr inż. Marek Roszko
dr Anna Misiewicz
dr Agata Górska
dr inż. Stanisław Kalisz
dr inż. Ewa Gondek
dr inż. Katarzyna Samborska
dr inż. Krystian Marszałek
dr inż. Agnieszka Nowak
dr inż. Dorota Nowak
dr inż. Anna Kamińska-Dwórznicka
dr inż. Agnieszka Ciurzyńska
dr inż. Małgorzata Nowacka
dr inż. Marcin Bryła
dr inż Marek Kieliszek
dr inż. Lech Maciej Adamczak
dr inż. Dorota Derewiaka
dr inż. Iwona Gientka
dr inż. Emilia Janiszewska-Turak
dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
dr inż. Joanna Bryś
dr inż. Anna Bzducha-Wróbel
dr inż. Anna Berthold-Pluta
dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak
dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
dr inż. Karolina Szulc
dr Mariola Kozłowska
dr inż. Tomasz Florowski
dr inż. Lidia Stasiak-Różańska
dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel

Lista postępowań habilitacyjnych wszczętych po 30 kwietnia 2019 r.

dr inż. Marta Chmiel
dr inż. Sabina Galus
dr inż. Artur Wiktor