Koordynatorzy

Koordynatorzy Wydziału Technologii Żywności

Koordynator ds. hospitacji – dr hab. Monika Janowicz

Koordynator ds. jakości kształcenia – dr hab. Ewa Majewska

Koordynator ds. monitorowania losów absolwentów – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak

Koordynator ds. organizacji Dni SGGW – dr inż. Bartosz Kruszewski

Koordynator ds. ochrony danych osobowych – mgr inż. Katarzyna Pobiega

Koordynator ds. dydaktyki oraz potwierdzania efektów uczenia się – dr hab. Małgorzata Piecyk

Koordynator ds. praktyk na kierunku bezpieczeństwo żywności – dr inż. Karolina Kraśniewska

Koordynator ds. praktyk na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka – dr inż.Sabina Galus

Koordynator ds. praktyk na kierunku towaroznawstwo w biogospodarce – dr inż.Andrzej Cendrowski

Koordynator ds. programów studiów – dr inż. Agnieszka Tyburcy

Koordynator ds. promocji Wydziału – dr hab. Lidia Stasiak-Różańska

Koordynator ds. równego traktowania – dr hab. Dorota Derewiaka, prof. SGGW

Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych – dr inż. Diana Mańko-Jurkowska

Koordynator ds. stypendiów kierunku bezpieczeństwo żywności – dr inż. Beata Drużyńska

Koordynator ds. stypendiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka – dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW

Koordynator ds. stypendiów kierunku towaroznawstwo/towaroznawstwo w biogospodarce – dr inż. Elwira Worobiej

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej – dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

Koordynator ds. współpracy z pracodawcami – dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW

Koordynator ds. zasobów biblioteczno-informacyjnych – dr hab. Joanna Bryś, prof. SGGW