Koordynatorzy

Koordynatorzy Wydziału Technologii Żywności

Dr hab. Ewa Majewska – Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW – Koordynator ds. Współpracy z Pracodawcami
Dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła – Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej
Dr hab. Lidia Stasiak – Różańska – Koordynator ds. Promocji
Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak – Koordynator ds. Monitorowania Losów Absolwentów
Dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW – Koordynator ds. Stypendiów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Dr inż. Beata Drużyńska – Koordynator ds. Stypendiów dla kierunku Bezpieczeństwo Żywności
Dr inż. Elwira Worobiej – Koordynator ds. Stypendiów kierunku Towaroznawstwo/Towaroznawstwo w biogospodarce
Dr inż. Sabina Galus – Koordynator ds. Praktyk
Dr inż. Bartosz Kruszewski – Koordynator ds. Organizacji Dni SGGW
Dr inż. Diana Mańko-Jurkowska – Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych