II NABÓR W RAMACH ERASMUS MUNDUS – ALFABET

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanym rozpoczęciu II naboru w ramach projektu ALFABET, Erasmus Mundus w okresie 13.10 – 13.12 2015 r.

 

WYMIANA STUDENCKA/AKADEMICKA W AZJI? TO MOŻLIWE!!

APLIKUJ W OKRESIE 13.10 – 13.12 2015 r. NA PROJEKT ALFABET (Erasmus Mundus)

 

ALFABET (2014-2018) to projekt wymiany akademickiej studentów i kadry z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam, Filipiny, Kambodża), koordynowany przez Czech University of Life Sciences Prague.

W ramach projektu oferowane są następujące wyjazdy:

studenci I i II poziomu studiów 5 miesięcy 1000 EUR/mc
doktoranci 10 miesięcy 1500 EUR/mc
kadra akademicka 1 miesiąc 2500 EUR/mc

* kandydaci SGGW to Target group 1 (TG1)

Projekt pokrywa koszty:

– ubezpieczenia

– biletów lotniczych

Wymagane dokumenty:

 • Formularz aplikacyjny
 • CV (w formie Europass CV)
 • Transcript of records
 • Potwierdzenie znajomości języka
 • List motywacyjny
 • List referencyjny
 • Kopia paszportu
 • Research Proposal (w przypadku doktorantów)
 • Teaching Proposal (w przypadku kadry akademickiej)

Ważne:

 • wymiana na poziomie studiów I stopnia jest możliwa to ukończeniu 1 roku
 • wymiana na poziomie studiów II stopnia jest możliwa pod warunkiem posiadania dyplomu ze studiów I stopnia
 • wymiana akademicka jest możliwa pod warunkiem zatrudnienia w SGGW
 • do wzięcia udziału w wymianie po zakwalifikowaniu do projektu ALFABET wymagana jest ZGODA WŁADZ WYDZIAŁU

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne pod adresem: www.alfabet-em.cz

ZAPRASZAMY!

Kontakt:

mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

ewelina_belkiewicz@sggw.pl