Nabór studentów na studia wymienne Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

eu-erasmus_plusStudencie! Weź udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ i studiuj za granicą. Nabór Główny na wyjazdy w semestrze zimowym lub letnim przyszłego roku akademickiego 2016/17 trwa od 3 listopada 2015 r. do 3 stycznia 2016 r.

Erasmus + to niezapomniana przygoda, nawiązanie nowych znajomości z całej Europy, podszkolenie języka oraz ważne doświadczenie zawodowe i życiowe!

 

 

Co należy zrobić aby wyjechać na studia wymienne:

1. Zapoznać się z ofertą uczelni (kierunki TŻiŻCz i BŻ, kierunek Tow).

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w nim min.:

– powiadomić o posiadaniu certyfikatu z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku certyfikatu zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM,

– koniecznie podać dane kontaktowe (e-mail, tel.).

3. Przesłać wypełniony formularz oraz dostarczyć wydruk formularza do koordynatora wydziału, z którego umowy się korzysta (na WNoŻ – katarzyna_samborska@sggw.pl, bud. 32, pok. 050 – przyziemie), w nieprzekraczalnym terminie 3 stycznia 2016 r.

4. Wziąć udział w egzaminie językowym, w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu.

5. Oczekiwać na wyniki kwalifikacji.

6. Wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez BWM, w celu dopełnienia formalności postępować dalej zgodnie z uzyskanymi informacjami.

 

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) jest zaplanowany na 23 stycznia 2016 r.

Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie. Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem. Egzamin językowy wyrównuje szanse i kwalifikacje studentów, którzy nie posiadali przy zgłoszeniu międzynarodowego certyfikatu językowego, właściwego dla wybranej uczelni. Student zgłoszony do egzaminu językowego jest zobowiązany do niego podejść w terminie danego naboru. Studenci, którzy nie są zainteresowani zdawaniem egzaminu w planowanym terminie nie mogą być zgłaszani w danym naborze do BWM. Student, który nie podejdzie do egzaminu, ponosi koszty egzaminu

Kto może się zgłaszać

Zgłaszać się mogą wszyscy studenci, również ci, którzy w danym momencie mają zaległości lub są np. na urlopie dziekańskim lub jeszcze nie są studentami SGGW (zmiana cyklu i zmiana uczelni). Ważne jest, aby podczas planowanego terminu wyjazdu mieli wszystko uregulowane i byli pełnoprawnymi studentami.
Nie zaleca się, aby student przenoszący się do SGGW z innej uczelni na studia magisterskie jechał na wymianę na swoim pierwszym semestrze studiów.
Studenci mogą korzystać z programu już od drugiego roku swojego pierwszego cyklu (w kolejnych cyklach można wyjeżdżać już od pierwszego roku), jednak zalecane jest, aby raczej wyjeżdżali na studia w późniejszych latach, kiedy łatwiej o elastyczność i wymienność programu.

Studenci mogą korzystać z programu Erasmus (wyjazdy do Krajów Programu i Krajów Partnerskich (dawny Mundus)) wielokrotnie: z działania – studia i z działania – praktyki. Ważne jest, aby student nie przekroczył 12 miesięcy mobilności dla danego cyklu studiów.

Szczegółowe informacje o studiach wymiennych Erasmus+ na stronie głównej SGGW

 

KONTAKT:

Koordynator Wydziałowy WNoŻ, bud. 32, pok. 050 (przyziemie)

Katarzyna Samborska, e-mail: katarzyna_samborska@sggw.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW, bud. 8, pok. 14 (stary kampus)

Anna Szczurko, e-mail: erasmus@sggw.pl

Joanna Żach, e-mail: joanna_zach@sggw.pl