Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr letni 2015/2016

środa 27.01.2016

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok , II rok, III rok
Harmonogramy zajęć I rok: Podstawy żywienia człowieka,  II rok:  Analiza żywności
II stopnia – magisterskie I rok, II rok I rok 9-15 tydzień: KIZOP, KMBOZ, KTZ
Harmonogramy zajęć I rok: Harmonogram ćwiczeń Współczesne trendy w biotechnologii i analityceWspółczesne trendy w biotechnologii i analityce (Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności)
Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie  I rokII rokIII rok , IV rok
Harmonogramy zajęć   II rok: OTŻAnaliza żywności
II stopnia – magisterskie  I rok
Harmonogramy zajęć  Współczesne trendy – produkty roślinne

Towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie I rok, II rok, III rok
Harmonogramy zajęć  I rok: Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa
II stopnia – magisterskie I rok*, II rok
Harmonogramy zajęć  *Fakultet I rok

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok , II rok, III rok
Harmonogramy zajęć  I rok: OTŻ; Ochrona zdrowia publicznego, III rok: Zagrożenia biologiczne w żywności

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -