Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


IV Sympozjum Naukowe pt. „DROBNOUSTROJE I ICH METABOLITY – HIPOTEZY, FAKTY, NADZIEJE”

wtorek 4.10.2016

1W dniach 7-9 września 2016 r. w Kirach pod Zakopanem odbyło się:

IV Sympozjum Naukowe pt. „DROBNOUSTROJE I ICH METABOLITY – HIPOTEZY, FAKTY, NADZIEJE”

Organizatorzy: KATEDRA BIOTECHNOLOGII, MIKROBIOLOGII I OCENY ŻYWNOŚCI, WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI, ODDZIAŁ WARSZAWSKI

1 (11) 1 (23) 2 1 (10) 1 (12) 1 (26) 1


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -