IV Sympozjum Naukowe pt. „DROBNOUSTROJE I ICH METABOLITY – HIPOTEZY, FAKTY, NADZIEJE”

1W dniach 7-9 września 2016 r. w Kirach pod Zakopanem odbyło się:

IV Sympozjum Naukowe pt. „DROBNOUSTROJE I ICH METABOLITY – HIPOTEZY, FAKTY, NADZIEJE”

Organizatorzy: KATEDRA BIOTECHNOLOGII, MIKROBIOLOGII I OCENY ŻYWNOŚCI, WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI, ODDZIAŁ WARSZAWSKI

1 (11) 1 (23) 2 1 (10) 1 (12) 1 (26) 1