Nabór studentów na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

erasmusRozpoczyna się nabór studentów na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

Nabór trwa w dniach 15 listopada 2016 – 15 stycznia 2017.

Student jest zobowiązany w trakcie trwania naboru do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia do koordynatora wydziałowego swojego wyboru
dwóch konkretnych uczelni. Dodatkowo student powinien powiadomić, czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub
w przypadku braku zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym , który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta.

Oferta miejsc z uczelni partnerskich jest skierowana głównie do studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie. Studenci kierunków Towaroznawstwo oraz Bezpieczeństwo Żywności również mogą korzystać z tych miejsc, po uprzednim zapoznaniu się z programem studiów uczelni partnerskich i sprawdzeniu czy dany program jest zgodny z ich kierunkiem studiów.

Egzamin z języka*(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) jest zaplanowany na 4 lutego 2017.
Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Ponadto w tym samym czasie BWM prowadzi nabór na praktyki w Erasmus+ z możliwością wyjazdu już od początku marca. Studenci aplikują bezpośrednio do BWM z wymaganymi dokumentami m.in. znalezionym miejscem odbywania praktyki oraz jeśli dotyczy zgłaszają konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.

Koordynator Wydziałowy:

dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła,
magdalena_wirkowska@sggw.pl