Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr zimowy 2017/2018

środa 28.06.2017

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok*, II rok**, III rok, IV rok

*aktualizacja 09.10.2017

**grupa warunkowa z chemii

Harmonogramy zajęć  Technologia mleka: Harmonogram ćwiczeń i Regulamin Ogólna technologia żywności (OTŻ ważne)

OTŻ informacja,

Właściwości fizyczne produktów spożywczych

II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia, I rok Inżynieria

I rok Technologia

Harmonogramy zajęć
Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie I rokII rokIII rok, IV rok
Harmonogramy zajęć Podstawy technologii gastronomicznej

Właściwości fizyczne produktów spożywczych

Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych

Technologia mleka: Harmonogram ćwiczeń i Regulamin

II stopnia – magisterskie I rokII rok
Harmonogramy zajęć

Towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie I rok, II rok, III rokIV rok
Harmonogramy zajęć Ogólna technologia żywności  (OTŻ ważne)

Towaroznawstwo przemysłowe

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok, II rok**, III rokIV rok

**grupa warunkowa z chemii

Harmonogramy zajęć

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -