Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr zimowy 2017/2018

środa 28.06.2017

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok, II rok, III rok, IV rok

 
Harmonogramy zajęć
II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia, I rok Inżynieria, 

I rok Technologia

 
Harmonogramy zajęć
Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie  I rok,  II rok,  III rok , IV rok 

 
Harmonogramy zajęć
II stopnia – magisterskie I rokII rok
Harmonogramy zajęć

Towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie I rok, II rok, III rok, IV rok
Harmonogramy zajęć
II stopnia – magisterskie I rok
Harmonogramy zajęć

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok, II rok, III rok,  IV rok

 
Harmonogramy zajęć

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -