Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sukces naszego pracownika!

piątek 7.07.2017

Pracownik naszego Wydziału dr inż. Artur Wiktor otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2016 pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości”. Praca doktorska realizowana była pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Doroty Witrowej-Rajchert.

Nagrodę wręczyła prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Pani prof. dr hab. Agnieszka Kita podczas XLIII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność dla Przyszłości”, która odbyła się 4-5 lipca we Wrocławiu.

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -