Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Rozpoczyna się nabór studentów na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Nabór trwa w dniach 30 października 2017 – 31 grudnia 2017.

Student jest zobowiązany w trakcie trwania naboru do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia do Koordynatora wydziałowego swojego wyboru dwóch konkretnych uczelni. Dodatkowo student powinien powiadomić, czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM.
Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu elektronicznym, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta.

Oferta miejsc z uczelni partnerskich jest skierowana głównie do studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie. Studenci kierunków Towaroznawstwo oraz Bezpieczeństwo Żywności również mogą korzystać z tych
miejsc, po uprzednim zapoznaniu się z programem studiów uczelni partnerskich i sprawdzeniu czy dany program jest zgodny z ich kierunkiem studiów.

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) jest zaplanowany na 20 stycznia 2018.

Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady informacja o tym znajduje się przy każdej umowie.

Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Ponadto w tym samym czasie BWM prowadzi nabór na praktyki w Erasmus+
http://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/nabor-na-praktyki-erasmus
z możliwością wyjazdu już od początku lutego lub w okresie wakacyjnym. Studenci aplikują bezpośrednio do BWM z wymaganymi dokumentami m.in. znalezionym miejscem odbywania praktyki oraz jeśli dotyczy zgłaszają
konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.

Lista uczelni: , TOW

Formularz zgłoszeniowy

Zasady naboru uzupełniającego
Koordynator wydziałowy: dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
magdalena_wirkowska@sggw.pl