Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konkurs Studenckich Projektów Naukowych

środa 13.12.2017

Już od kilku lat Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW pomaga innym studentom w realizacji ich innowacyjnych projektów badawczych!

Samorząd Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Komisja ds. Dydaktyki, w dniu 30 listopada 2017 roku zorganizował IX edycję ,,Konkursu Studenckich Projektów Naukowych”. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 16 projektów z różnych dziedzin – począwszy od sokolnictwa i badań nad rakiem, a skończywszy na kuchni molekularnej – co jest dowodem na to, że działacze Studenckich Kół Naukowych aktywnie przyczyniają się do powiększania dorobku naukowego SGGW.

Koło Naukowe Technologów Żywności reprezentowała Ewelina Działa, która przedstawiła projekt pt. „Próba zastosowania innowacyjnych nietermicznych technologii w celu uzyskania nowatorskich produktów pochodzenia roślinnego o zwiększonej trwałości”. Opiekunem naukowym projektu jest dr inż. Artur Wiktor.

Wyniki Konkursu zostały ogłoszone 8 grudnia podczas XLIV Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW. Przedstawiony projekt zajął II miejsce i otrzymał dofinansowanie do badań na rok 2018!

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -