Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

wtorek 19.12.2017

Minister nauki i szkolnictwa wyższego co roku przyznaje jednorazowe stypendia najlepszym studentom    i doktorantom polskich uczelni.

W tym roku wśród osób wyróżnionych za wybitne osiągnięcia, które otrzymały stypendium na rok akademicki 2017/18,  znalazło się dwoje studentów naszego Wydziału, z kierunku technologii żywności i żywienia człowieka: ALEKSANDRA MIKA i MICHAŁ WÓJCICKI.

Gratulujemy!


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -