Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarła dr inż. Jadwiga Janina Chuchla

piątek 5.01.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 grudnia 2017 roku w wieku 90 lat zmarła dr inż. Jadwiga Janina Chuchla

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, długoletni pracownik Katedry Technologii Zbóż i Koncentratów Spożywczych oraz Katedry Inżynierii i Organizacji Przemysłu Spożywczego, ceniony nauczyciel i wychowawca. Wybitny specjalista z zakresu opakowań i materiałów pomocniczych w przemyśle spożywczym. Wielokrotnie wyróżniona za działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną.

Łączniczka w Powstaniu Warszawskim ps. „Pszczółka” bat. „Gurt” AK

Odznaczona m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Brązowym Medalem dla Obronności Kraju, Odznaką Grunwaldzką, Medalem za Warszawę, Medalem Zwycięstwa i Wolności

Odeszła życzliwa pedagog i wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jej Pamięci !

                                              Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

                                               Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 stycznia 2018 roku o godz. 11.30 w Kościele św. Wojciecha na Woli, ul. Wolska 76, po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 54/58.

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -