Powstanie Centrum Żywności i Żywienia!

Projekt nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW zdobył dofinansowanie z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego uczelnia otrzyma prawie 33 mln zł, które przeznaczy na zakup nowoczesnej aparatury badawczej. Umowę w tej sprawie podpisali 9 stycznia 2018 r. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Prace nad bezpieczeństwem żywności prowadzić będziemy wraz z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Projekt ma na celu wsparcie biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług na rynku rolno-spożywczym, a obejmuje głównie prace na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka i produktów mlecznych, przetwórstwa warzyw i owoców, przemysłu piekarskiego, żywności prozdrowotnej, sektora koncentratów spożywczych i napojów.

Materiał filmowy dotyczący podpisania umowy utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia do obejrzenia: TUTAJ