Informacja o wymianie akademickiej dla studentów i doktorantów

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o semestralnych wyjazdach dla studentów i doktorantów, na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy SGGW a National Pingtung University of Science and Technology (Tajwan):

1. Nabór na sem. zimowy (wrzesień-styczeń) roku 2018/19 będzie prowadzony w BWM (pok. 20, bud. 8) do 31 marca 2018.

2. Szczegóły uczestnictwa w wymianie są opisane na stronie BWM w zakładce programu edukacyjne – wyjazdy studentów – współpraca w ramach umów bilateralnych:

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/wspolpraca-w-ramach-umow-bilateralnych.

Studenci mają zagwarantowane darmowe zakwaterowanie w uczelni przyjmującej przez okres 3 miesięcy. Pozostałe koszty ponoszą samodzielnie.

3. Z wymiany może skorzystać max. 4 uczestników w roku akademickim na okres max. 5 miesięcy.

Uczelnia NPUST ma profil zbliżony do SGGW i składa się z 6 wydziałów:

1) College of Agriculture (w tym m.in.: plant industry, plant medicine, biological science and technology,  bioresources, forestry, wood science, food science, animal science, aquaculture)

2) College of Engineering (w tym m.in.: civil engineering, soil and water conservation)

3) College of Management (w tym m.in.: finance, management, hotel and restaurant management, agribusiness)

4) College of Humanities and Social Sciences (w tym m.in.: teacher education program)

5) College of Veterinary Medicine (w tym m.in.: veterinary medicine, wildlife conservation)

6) International College

Ponadto, warto zwrócić uwagę na bardzo dobrze rozbudowane zaplecze badawcze NPUST dla kierunków żywieniowych.

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/npust-wymiana-akademicka-w-semestrze-zimowym-2018-19-aplikuj-w-b*