Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr letni 2017/18

środa 7.02.2018

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok*, II rok**, III rok
*aktualizacja 19.02.2018                 **aktualizacja 19.02.2018
Harmonogramy zajęć  Analiza żywności – II r.
II stopnia – magisterskie I rok **(1-8 tydzień semestru),

**aktualizacja 19.02.2018

9-15 tydzień: Technologia żywności, Biotechnologia, Mikrobiologia i Ocena Żywności, Inżynieria Żywności

II rok*

*aktualizacja 14.02.2018

Harmonogramy zajęć  Współczesne trendy w biotechnologii i analityce ZBiMŻ* – I rok

*aktualizacja 20.02.2018

Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie I rokII rokIII rok, IV rok
Harmonogramy zajęć  Analiza żywności – II r.       Ogólna technologia żywności – II r.
II stopnia – magisterskie  I rok spec. Technologia żywności**, Inżynieria Żywności*

*aktualizacja 20.02.2018

**aktualizacja 19.02.2018

Harmonogramy zajęć

Towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie I rok**II rok***, III rok*

*aktualizacja 19.02.2018               **aktualizacja 20.02.2018

***aktualizacja 20.02.2018

Harmonogramy zajęć

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok***, II rok**, III rok*

*aktualizacja 09.02.2018 r.         **aktualizacja 12.02.2018

***aktualizacja 20.02.2018

Harmonogramy zajęć  Zagrożenia biologiczne w żywności ZBiMŻ – III r.

Ogólna technologia żywności – I r.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -