Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Naukowcy WNoŻ SGGW wśród beneficjentów programu MINIATURA 1

czwartek 1.03.2018

 

22 młodych naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zdobyło granty w programie MINIATURA przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki. Tym samym SGGW znalazła się w czołówce nagrodzonych uczelni. Wśród beneficjentów programu sześcioro jest pracownikami WNoŻ:

Gratulujemy !

W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców na łączną kwotę prawie 30 mln zł. SGGW z 22 zakwalifikowanymi wnioskami na łączną kwotę 0,963 mln zł uplasowała się na 7. miejscu wśród dofinansowanych jednostek.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nigdy wcześniej nie były beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -