Naukowcy WNoŻ SGGW wśród beneficjentów programu MINIATURA 1

 

22 młodych naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zdobyło granty w programie MINIATURA przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki. Tym samym SGGW znalazła się w czołówce nagrodzonych uczelni. Wśród beneficjentów programu sześcioro jest pracownikami WNoŻ:

Gratulujemy !

W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców na łączną kwotę prawie 30 mln zł. SGGW z 22 zakwalifikowanymi wnioskami na łączną kwotę 0,963 mln zł uplasowała się na 7. miejscu wśród dofinansowanych jednostek.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nigdy wcześniej nie były beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.