Uroczyste wręczenie dyplomów

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

mają zaszczyt zaprosić na

uroczyste wręczenie dyplomów

magistra inżyniera studiów II stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych

inżyniera studiów I stopnia – niestacjonarnych

absolwentom rocznika 2016/2017,

które odbędzie się w sobotę, 14 kwietnia 2018 r.

o godz. 11oo, w Auli I, ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32, parter

Program uroczystości

  1. Otwarcie uroczystości

Dziekan Wydziału – prof. dr hab. Mirosław Słowiński

  1. Wystąpienie przedstawiciela władz rektorskich
  2. Wręczenie dyplomów absolwentom WNoŻ
  3. Wykład mgr inż. Anny Grobelnej

„Wpływ czasu przechowywania na zawartość barwników antocyjanowych

w jogurtach borówkowych ”

  1. Wystąpienie przedstawiciela absolwentów