Nabór uzupełniający na studia Erasmus+ semestr letni roku akad. 2018/2019

 

Kto może się zgłaszać

 • Zgłaszać się mogą wszyscy studenci, również ci, którzy w danym momencie mają zaległości lub są np. na urlopie dziekańskim lub jeszcze nie są studentami SGGW (zmiana cyklu lub zmiana uczelni). Dopiero podczas semestru wyjazdowego student musi mieć wszystko uregulowane i być pełnoprawnym studentem, nie może wtedy być na żadnym urlopie.
 • Nie zaleca się, aby student przenoszący się do SGGW z innej uczelni na studia magisterskie jechał na wymianę na swoim pierwszym semestrze studiów.
 • Studenci mogą korzystać z programu Erasmus wielokrotnie: z działania – studia i z działania – praktyki. Jedynym ograniczeniem jest kapitał mobilności dla każdego cyklu studiów wynoszący 12 miesięcy, którego nie można przekroczyć. Studenci Weterynarii z racji jednolitych studiów mają 24 miesiące kapitału mobilności.

 

Co należy zrobić aby wyjechać na studia wymienne:

 1. Zapoznać się z ofertą uczelni: kierunek technologia żywności , kierunek towaroznawstwo .
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy , a w nim min.:
 • powiadomić o posiadaniu certyfikatu z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju, lub w przypadku braku certyfikatu zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM,
 • koniecznie podać dane kontaktowe (e-mail, tel.).
 1. Przesłać wypełniony formularz elektronicznie oraz dostarczyć podpisany formularz do koordynatora wydziału, z którego umowy się korzysta (na WNoŻ – katarzyna_samborska@sggw.pl, bud. 32, pok. 050 – przyziemie), w nieprzekraczalnym terminie 11 maja 2018 r.
 2. Wziąć udział w egzaminie językowym, w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu.
 3. Oczekiwać na wyniki kwalifikacji.
 4. Wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez BWM, w celu dopełnienia formalności postępować dalej zgodnie z uzyskanymi informacjami.

 

Egzamin z języka obcego – 26 maja 2018 r.

Egzamin wyrównuje szanse i kwalifikacje studentów, którzy nie posiadali przy zgłoszeniu międzynarodowego certyfikatu językowego, właściwego dla wybranej uczelni.

Student zgłoszony do egzaminu językowego jest zobowiązany do niego podejść. Rezygnacja w ostatniej chwili niesie za sobą pokrycie kosztów egzaminu.

 

Przewodnik kwalifikacji

 

Informacje na stronie SGGW