Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł Profesor Antoni Rutkowski

wtorek 5.06.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 czerwca 2018 roku

w wieku 98 lat zmarł

Profesor doktor

Antoni Rutkowski

Emerytowany Profesor, Doctor honoris causa multi
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Akademii Rolniczej w Poznaniu,
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

 

Współtwórca nauki o żywności w Polsce

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni sekretarz naukowy Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych i Przewodniczący Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN

Organizator wielu jednostek kształcenia kadr w zakresie technologii żywności  w Poznaniu, Olsztynie i Warszawie

Wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca licznej kadry naukowo-badawczej, dydaktycznej i inżynierskiej, uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Inicjator i organizator placówek badawczych, m.in.: Instytutu Przemysłu Tłuszczowego, Instytutu Chemii Ogólnej/Przemysłowej, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności PAN w Olsztynie

Założyciel i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in.: Vice President International Union of Food Science and Technology, Institute of Food Technology (USA)

Członek rad naukowych wielu organizacji, redaktor wydawnictw i czasopism naukowych krajowych i zagranicznych

Autor bardzo wielu publikacji naukowych, wydawnictw książkowych i dydaktycznych, patentów, opracowań wdrożeniowych oraz referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

Zasłużony dla rozwoju polskiego przemysłu żywnościowego, pełniący wiele funkcji, m.in.: przewodniczącego Rady Naukowej Ministra Przemysłu Spożywczego (1969-1983) oraz Ministra Rolnictwa (1983-90), polskiego wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Rady Fundacji Rockefellera ds. Rozwoju Polskiego Rolnictwa (1986-1996), wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Producentów Żywności (1997-2000), współzałożyciela i członka honorowego Polskiej Izby Dodatków do Żywności

Odznaczony m.in. krzyżami: Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Komandorskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski, Medalem Kopernika PAN i Medalem im. M. Oczapowskiego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i  Weterynaryjnych PAN, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Złotą Odznaką z Brylantem Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wyróżniony wieloma nagrodami zagranicznymi

Żegnamy wybitnego Uczonego, wielce cenionego i zasłużonego dla dobra nauki o żywności i gospodarki żywnościowej, który swoją pasją tworzenia zdobył autorytet, uznanie i szacunek całego środowiska.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych, skąd nastąpi odprowadzenie urny z Prochami na cmentarz miejscowy.

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -