Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

inaug1Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki 2010/2011, będący jubileuszowym 50. rokiem akademickim w historii wydziału. Naukę na  pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczęło 330 studentów, którzy dołączyli do blisko 1500 już studiujących starszych kolegów i koleżanek.

W inauguracji udział wzięła prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dziekani i prodziekani innych wydziałów, przedstawiciele stowarzyszeń i instytutów oraz przedsiębiorstw sektora spożywczego.

 

Na Wydziale Nauk o Żywności zajęcia prowadzi blisko 120 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów, 7 wykładowców ze stopniem doktora habilitowanego oraz 94 adiunktów i starszych wykładowców. Ich działalność wspomaga 26 pracowników technicznych i administracyjnych.

Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchertinaug2, dziekan wydziału, powitała nowo przyjętych studentów w społeczności  akademickiej, życząc im aby czas studiów obfitował w sukcesy naukowe i osobiste. Prodziekan  ds. dydaktyki dr inż. Krzysztof Leszczyński przeprowadził uroczyste ślubowanie studentów I roku oraz wręczył indeksy. Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Krystyna Gutkowska wręczyła wyróżnionym nauczycielom akademickim nagrody rektora za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe  i organizacyjne.

inaug3Nowych studentów powitał również prezes Koła Naukowego Technologów Żywności Marcin Iwaniuk.

Wykład inauguracyjny pt. „Mięso w żywieniu człowieka” wygłosił prof. dr hab. Jan Mroczek, zwracając uwagę na korzyści i zagrożenia płynące ze spożywania mięsa oraz na przystosowywanie się polskiego przemysłu spożywczego do wymagań nowego stylu życia i żywienia współczesnych konsumentów.inaug4

inaug5

inaug6

inaug7

inaug8