III Sympozjum Naukowe „Drobnoustroje i ich metabolity–sprzymierzeńcy lub wrogowie w produkcji i utrwalaniu żywności”

marymontKATEDRA  BIOTECHNOLOGII, MIKROBIOLOGII  I  OCENY  ŻYWNOŚCI
WYDZIAŁU  NAUK  O  ŻYWNOŚCI  SGGW  W  WARSZAWIE

oraz

POLSKIE  TOWARZYSTWO  TECHNOLOGÓW  ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ  WARSZAWSKI

zapraszają na

III SYMPOZJUM  NAUKOWE

„Drobnoustroje i ich metabolity – sprzymierzeńcy lub wrogowie
w produkcji i utrwalaniu żywności”

Kiry pod Zakopanem 02 – 04 lipca 2014 r.


logo

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w III Sympozjum Naukowym pt. Drobnoustroje i ich metabolity – sprzymierzeńcy lub wrogowie w produkcji i utrwalaniu żywności”, które tradycyjnie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym SGGW „Marymont” w Kirach k/ Zakopanego.

pttz warszawa

Po raz kolejny będzie to doskonała okazja do swobodnej wymiany myśli, poglądów i opinii. Podzielimy się swoimi sukcesami i wątpliwościami związanymi z szeroko rozumianą rolą drobnoustrojów w kształtowaniu jakości żywności oraz tym wszystkim, co nas fascynuje lub niepokoi. Być może rozmowy i dyskusje staną się inspiracją do podjęcia nowych badań, zweryfikują nasze pomysły lub potwierdzą ich słuszność.

Liczymy na uczestnictwo tych wszystkich z Państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas poprzednich edycji Sympozjum oraz tych, którzy po raz pierwszy podejmą to wyzwanie.

Kierownik Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności  WNoŻ SGGW w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności WNoŻ SGGW w Warszawie dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności   SGGW w Warszawie prof. dr hab. Dorota Witrowa – Rajchert

Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności dr inż. Dorota Nowak

Informacje organizacyjne

ORGANIZATOR

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATORZY

PTTŻ  Oddział Warszawski

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW

OPŁATY

Koszt uczestnictwa, obejmujący udział w sympozjum naukowym oraz wyżywienie wynosi 400 PLN

Wpłaty na konto bankowe:
Bank PKO BP SA O 14 w Warszawie
Nr konta: 13 1240 1109 1111 0010 4061 9939

z dopiskiem: opłata za udział w III Sympozjum Naukowym „Drobnoustroje i ich metabolity w produkcji i utrwalaniu żywności” z podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej prosimy wnosić po 1 CZERWCA 2014 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel

Sekretarz:

dr inż. Iwona Gientka

Członkowie:

Dr hab. Agata Marzec
Dr inż. Anna Bzducha-Wróbel .

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek dydaktyczno–szkoleniowy SGGW „Marymont” w Kirach pod Zakopanem.

Ośrodek położony jest przy głównej ulicy Kościeliska, na trasie Zakopane (3 km) – Czarny Dunajec, w pobliżu wejścia do Doliny Kościeliskiej i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz niedaleko Doliny Chochołowskiej.

Koszt noclegu dla uczestników sympozjum w zależności od rodzaju pokoju (patrz karta zgłoszeniowa). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w ośrodku na weekend.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia

1 KWIETNIA 2014 r.

z podaniem tytułu doniesienia.

Ilość miejsc ograniczona.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

karta zgłoszeniowa

plik z kartą zgłoszeniową można pobrać również  ze strony

www.pttz.org

KONTAKT

dr inż. Anna Chlebowska – Śmigiel

Tel: (22) 593 76 51
Fax: (22) 593 76 81
e-mail: anna_chlebowska_smigiel@sggw.pl