Nabór na studia wymienne LLP/Erasmus na rok akad. 2011/2012

erasmus_logoNabór na studia wymienne trwa od 25 listopada 2010 do 15 stycznia 2011 i jest planowany na cały rok akademicki 2011/2012.

Student, który chce wyjechać na studia wymienne, jest zobowiązany w trakcie trwania naboru do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia do koordynatora wydziałowego swojego wyboru konkretnej uczelni. Dodatkowo, student powinien powiadomić, czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez CPE. Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu elektronicznym, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta.

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) planowany jest na 19 lutego (sobota).

Oferta miejsc na uczelniach partnerskich dla studentów WNoŻ

Zasady naboru na studia wymienne LLP/ERERASMUS w roku akad. 2011/2012


Koordynator wydziałowy – dr inż. Anna Kamińska (pok.050)