Praktyki w UK

hops

HOPS Polska z o.o. prowadzi rekrutację do pracy na farmach w Wielkiej Brytanii.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 14 grudnia br. (wtorek) o godz. 11.15 w bud. 8 (sala 112).
praktyki w UK