XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN „Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu”

logasesja

XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk
„Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu”

organizowana przez
Komitet Nauk o Żywności PAN,
Wydział Nauk o Żywności SGGW
oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2011 r. na terenie kampusu SGGW w Warszawie.

Tematyka Sesji:

– Właściwości i ocena jakości surowców i produktów spożywczych
– Innowacyjność w technologii żywności
– Produkty tradycyjne i regionalne a współczesny przemysł i konsument

W trakcie Sesji przewidziano:

– referaty plenarne zaproszonych wybitnych specjalistów
– dyskusję panelową „Miejsce nauki o żywności w naukach rolniczych”
– doniesienia naukowe
– sesję posterową
– wystąpienia przedstawicieli sektora żywnościowego
– wystawy

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk, prof.
dr hab. Małgorzata Gniewosz, prof.
prof. dr hab. Bolesław Kowalski
prof. dr hab. Jan Mroczek
prof. dr hab. Andrzej Lenart
prof. dr hab. Andrzej Pisula
prof. dr hab. Krzysztof Krygier
prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk
prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
Sekretarz : dr inż. Ewa Gondek; tel. 022 593 75 63
Członkowie : dr hab. A. Ceglińska, prof. SGGW,
dr inż. K. Leszczyński, dr hab. M. Słowiński, prof. SGGW,
dr inż. K. Dasiewicz, dr inż. D. Derewiaka,
dr inż. A. Górska, dr inż. E. Hać-Szymańczuk,
dr inż. E. Janiszewska, dr inż. M. Janowicz, dr hab. P. Koczoń,
K. Królikowski, dr inż. D. Nowak, dr inż. K.Samborska,
mgr J. Miselhorn, dr inż. E. Ostrowska-Ligęza, dr inż. D. Pietrzak,
dr inż. Iwona Ścibisz, dr inż. M. Wirkowska


Więcej informacji na temat Sesji