V Międzynarodowa Konferencja z cyklu ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”

wrocKatedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z Wrocławskim Oddziałem PTTŻ organizuje:

V Międzynarodową Konferencję z cyklu:
”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”
„JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ŁAŃCUCHU PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-20 września 2011 r.

Tematyka Konferencji

1. Systemy bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności

2. Metody analityczne w żywności

3. Nowe technologie w doskonaleniu żywności tradycyjnej i funkcjonalnej

4. Utrwalanie żywności i systemy opakowań

5. Systemy edukacyjne w budowaniu świadomości i zachowań konsumentów

W konferencji weźmie udział wielu wybitnych specjalistów z kraju oraz zagranicy, którzy wygłoszą referaty plenarne (językiem wykładowym będzie język angielski).

Streszczenia prac będą wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w formie zwartej, natomiast pełne teksty po recenzji w formie monografii.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy