Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Do studentów IV roku studiów stacjonarnych

wtorek 18.01.2011

logoStudenci IV roku, którzy będą brali udział w rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności w roku akademickim 2011/2011 muszą złożyć pracę inżynierską wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do 21 lutego 2011 r.

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności
Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -