Do studentów IV roku studiów stacjonarnych

logoStudenci IV roku, którzy będą brali udział w rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności w roku akademickim 2011/2011 muszą złożyć pracę inżynierską wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do 21 lutego 2011 r.

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności
Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert