Program „Young Professionals”

unesco

Program skierowany jest do młodych osób, które chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji międzynarodowej. Wyłonieni uczestnicy programu zostaną zatrudnieni na rok w Sekretariacie UNESCO w Paryżu lub w jednym z biur terenowych tej organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są przez Polski Komitet ds. UNESCO do dn. 31 stycznia 2011 r.

Szczegółowe informacje