Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Program „Young Professionals”

wtorek 18.01.2011

unesco

Program skierowany jest do młodych osób, które chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji międzynarodowej. Wyłonieni uczestnicy programu zostaną zatrudnieni na rok w Sekretariacie UNESCO w Paryżu lub w jednym z biur terenowych tej organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są przez Polski Komitet ds. UNESCO do dn. 31 stycznia 2011 r.

Szczegółowe informacje


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -