X Konferencja Naukowa „Żywność XXI wieku”

krakowPolskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego

Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komitet Nauk o Żywności PAN


zapraszają na

X Konferencję Naukową z cyklu„Żywność XXI wieku”
ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA

Kraków, 22-23 września 2011

Tematyka konferencji:

  • Projektowanie produktów spożywczych służących do zaspokajania określonych potrzeb żywieniowych grup osób
    o różnych oczekiwaniach stanowiących żywność funkcjonalną,
  • Projektowanie żywności wygodnej i niskoprzetworzonej, w których kompleksowo zaprojektowano takie wyróżniki produktu jak receptura, sposób obróbki i utrwalania, system pakowania, sposób przyrządzania do spożycia itd.,
  • Opracowanie nowych i modyfikacja istniejących produktów spożywczych pod kątem zmieniających się oczekiwań konsumentów bądź mody na określone produkty,
  • Zwiększenie atrakcyjności sprzedawanych produktów poprzez nadanie im określonego design’u (kształtu, barwy, zapachu; wprowadzenie funkcjonalnych rozwiązań),
  • Branding tradycyjnych, regionalnych oraz ekologicznych produktów.

Szczegółowe informacje