Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


X Konferencja Naukowa „Żywność XXI wieku”

czwartek 3.03.2011

krakowPolskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego

Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komitet Nauk o Żywności PAN


zapraszają na

X Konferencję Naukową z cyklu„Żywność XXI wieku”
ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA

Kraków, 22-23 września 2011

Tematyka konferencji:

  • Projektowanie produktów spożywczych służących do zaspokajania określonych potrzeb żywieniowych grup osób
    o różnych oczekiwaniach stanowiących żywność funkcjonalną,
  • Projektowanie żywności wygodnej i niskoprzetworzonej, w których kompleksowo zaprojektowano takie wyróżniki produktu jak receptura, sposób obróbki i utrwalania, system pakowania, sposób przyrządzania do spożycia itd.,
  • Opracowanie nowych i modyfikacja istniejących produktów spożywczych pod kątem zmieniających się oczekiwań konsumentów bądź mody na określone produkty,
  • Zwiększenie atrakcyjności sprzedawanych produktów poprzez nadanie im określonego design’u (kształtu, barwy, zapachu; wprowadzenie funkcjonalnych rozwiązań),
  • Branding tradycyjnych, regionalnych oraz ekologicznych produktów.

Szczegółowe informacje


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -