Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Jakość w Łańcuchu Żywnościowym” – rekrutacja do 15.10.

wnozzDo 15 października br. trwa nabór na studia podyplomowe „BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM”, mające na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym „od pola do stołu”.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej.

Słuchacze zdobędą kwalifikacje z zakresu projektowania systemów zarządzania jakością, opracowania dokumentacji, wewnętrznego auditowania jakości w ujęciu systemowym, nadzoru nad wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, a w szczególności z uwzględnieniem zasad identyfikowalności w łańcuchu rolno-spożywczym.

Adresatami studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych, w tym absolwenci SGGW, pracujący na stanowiskach technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości w ogniwach łańcucha rolno-spożywczego oraz osoby  chcące zdobyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością w łańcuchu rolno-spożywczym.

Całkowity koszt studiów ponoszony przez słuchaczy wynosi 4900 zł (4700 zł – opłata za studia, 200 zł – wpisowe). Opłatę można wnieść jednorazowo lub w dwóch ratach.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez J.M. Rektora SGGW, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w poszczególnych blokach tematycznych, wydane przez jednostki zewnętrzne (SGS, Biuro Veritas), oraz  po zdaniu egzaminu certyfikat auditora wewnętrznego systemów jakości w przemyśle spożywczym wydany przez TÜV SÜD Polska i certyfikat pełnomocnika jakości wydany przez firmę SGS.

Studia realizowane będą w systemie zaocznym, przez dwa semestry (14 zjazdów sobotnio-niedzielnych). Zajęcia będą prowadzone przez pracowników SGGW, doświadczonych konsultantów i ekspertów z zakresu jakości i bezpieczeństwa rolno-spożywczego oraz audytorów firm certyfikujących systemy jakości.

Program studiów podyplomowych obejmuje realizację zajęć teoretycznych i praktycznych z następujących przedmiotów:

  1. Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego interpretacja, zastosowanie
    w praktyce, „traceability” i autentyczność żywności
  2. Problematyka jakości i bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym
  3. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, praktyczne wdrażanie – ISO serii  9000
  4. Charakterystyka wybranych systemów zarządzania jakością  (BRC, IFS, GAP)
  5. Analiza ryzyka w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności
  6. Integracja zarządzania  jakością i bezpieczeństwem żywności –  ISO 22000
  7. Integracja zarządzania środowiskiem (ISO 14000), bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18000)  z systemami zarządzania jakością (ISO 22000) w łańcuchu żywnościowym
  8. Metodyka walidacji, weryfikacji i audit systemów


Liczba miejsc – 32. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 30.09.2011 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, e-mailowy lub telefoniczny.

Droga e-mailową zostaną do osób zainteresowanych przesłane formularze zgłoszeniowe
i szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu studiów.


Kontakt:

Wydział Nauk o Żywności

Zakład Oceny Jakości Żywności

Ul. Nowoursynowska 159 c (budynek zielony, nr 32)

Pokój 1025

Kierownik studiów: dr inż. Jolanta Kowalska

jolanta_kowalska@sggw.pl

022-5937679

Z-ca Kierownika studiów: dr inż. Ewa Majewska

ewa_majewska1@sggw.pl

022-5937678