VIII Konferencja Naukowa z cyklu: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI nt.: „Żywność przyszłości – czyli jaka?”

logo bitmapa _podglad

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI, Oddział Warszawski
oraz
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI SGGW

zapraszają na
VIII Konferencję Naukową z cyklu:
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
nt.: Żywność przyszłości – czyli jaka?

Warszawa, 23-24 listopada 2011pttz


Tematyka Konferencji:

* Metody pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych jako czynnik kształtujący jakość żywności (GMO,

rolnictwo zintegrowane, intensywne, ekstensywne, ekologiczne)

* Żywność minimalnie przetworzona, wysoko przetworzona, tradycyjna, ekologiczna – wady i zalety

* Kierunki zmian w technologii przetwarzania żywności

* Rozwój technologii z wykorzystaniem zamrażania

* Tworzenie nowych produktów

* Modyfikacja składu żywności

* Oczekiwania konsumentów dotyczące cech użytkowych i żywieniowych żywności

* Prozdrowotne funkcje żywności

* Rozwój rynku dań gotowych

* Gastronomia indywidualna i systemowa – jej udział w produkcji żywności


W trakcie konferencji przewidziane są:

* referaty plenarne zaproszonych wybitnych specjalistów

* sesja posterowa

* wystąpienia przedstawicieli sektora żywnościowego

* wystawy


Szczegółowe informacje