Zmarł Prof. dr hab. Piotr Paweł Lewicki

imagesdZ wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu 29 grudnia 2011 r.
zmarł

Prof. dr hab. Piotr Paweł Lewicki

 

Profesor był Prorektorem SGGW (1987-1990), Dziekanem (1981-1984) i Prodziekanem (1978-1981) Wydziału Technologii Żywności oraz wieloletnim Kierownikiem Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji (1982-2005).

 

Był członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych, m.in. Komitetu Nauk o Żywności PAN, Komitetu Agrofizyki PAN, International Academy of Food Science and Technology, European Association of Chemical Engineers, rad naukowych instytutów oraz wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowych.

 

Wybitny specjalista w dziedzinie technologii i inżynierii żywności, twórca zespołu naukowego, o uznanej pozycji w kraju i zagranicą, zajmującego się w SGGW inżynierią żywności.

 

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla SGGW” i wielokrotnie nagrodą JM Rektora SGGW.

 

Odszedł od nas wybitny Naukowiec, prawy Człowiek, Pedagog i Wychowawca kadr naukowych i wielu pokoleń młodzieży.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności SGGW

 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 stycznia o godz. 12:00 w Kościele Św. Grzegorza Wielkiego na Cmentarzu Wolskim (Warszawa, ul. Wolska 180/182; wyjazd autokarów sprzed budynku Wydziału o godz. 10:45).

Żałobna Rada Wydziału Nauk o Żywności – 3 stycznia o godz. 12:00 w budynku Wydziału.