II Sympozjum Naukowe „Drobnoustroje – tradycja i nowoczesność w produkcji i utrwalaniu żywności”


POLSKIE  TOWARZYSTWO  TECHNOLOGÓW  ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ  WARSZAWSKI

i KATEDRA   BIOTECHNOLOGII, MIKROBIOLOGII  I  OCENY  ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁU  NAUK  O  ŻYWNOŚCI  SGGW  w  WARSZAWIE

Zapraszają na

II SYMPOZJUM  NAUKOWE

„Drobnoustroje – tradycja i nowoczesność w produkcji i utrwalaniu żywności”

Kiry pod Zakopanem 04 – 06 września 2013 r.

 

Szanowni Państwo,


Minęły dwa lata od poprzedniego Sympozjum Naukowego w Kirach. To krótki okres w życiu człowieka, ale długi w rozwoju współczesnej nauki. Niezwykły postęp w obszarze szeroko rozumianej mikrobiologii i biotechnologii wymaga od nas nie tylko podążania za nowymi modami i trendami, ale również krytycznego spojrzenia na zachodzące zjawiska i procesy oraz kształtowania własnych koncepcji nowoczesności.

Jako organizatorzy tego kameralnego spotkania liczymy na udział tych wszystkich, którzy zaszczycili swoją obecnością spotkanie w roku 2011 oraz tych, którzy podejmą wyzwanie udziału w tegorocznym sympozjum. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia około 15-minutowego doniesienia ustnego, dotyczącego zakresu tematyki sympozjum.


Kierownik Katedry Biotechnologii,                                                    Kierownik Zakładu Biotechnologii

Mikrobiologii i Oceny Żywności  WNoŻ                                            i Mikrobiologii Żywności WNoŻ SGGW w Warszawie

SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz                                                      dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGWDziekan Wydziału Nauk o Żywności                                                     Prezes Oddziału Warszawskiego

SGGW w Warszawie                                                                                      Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert                                              dr inż. Dorota Nowak


ORGANIZATOR                                                                    

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności,

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATORZY

PTTŻ  Oddział Warszawski

OPŁATY

Koszt uczestnictwa, obejmujący udział w sympozjum naukowym oraz wyżywienie wynosi 400 PLN.

Wpłaty na konto bankowe:

Bank PKO BP SA O 14 w Warszawie

Nr konta: 03 1020 1156 0000 7702 0072 0623

z dopiskiem: opłata za udział w Sympozjum Naukowym „Drobnoustroje – tradycja i nowoczesność w produkcji i utrwalaniu żywności”
z podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej prosimy wnosić do dnia 1 CZERWCA 2013 r.

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

dr inż. Anna Chlebowska – Śmigiel

Sekretarz:

dr hab. inż.  Agata Marzec

Członkowie:

dr inż.   Anna Bzducha – Wróbel

dr inż. Iwona Gientka

dr inż. Edyta Lipińska

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek dydaktyczno – szkoleniowy SGGW  „Marymont” w Kirach pod Zakopanem. Ośrodek jest położony przy głównej ulicy Kościeliska, na trasie Zakopane (3 km) – Czarny Dunajec, w pobliżu wejścia do Doliny Kościeliskiej i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz niedaleko Doliny Chochołowskiej.

Koszt noclegu dla uczestników sympozjum w zależności od rodzaju pokoju (patrz karta zgłoszeniowa). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w ośrodku na weekend.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum prosimy  przesyłać w wersji elektronicznej na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia

1 MAJA 2013 r. z podaniem tytułu doniesienia.  Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


KONTAKT

dr inż. Anna Chlebowska – Śmigiel

Tel: (22) 593 76 51

Fax: (22) 593 76 81

e-mail: anna_chlebowska_smigiel@sggw.pl


Plik z kartą zgłoszeniową można pobrać ze strony www.pttz.org lub karta zgłoszeniowa