VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Trendy w technologii owoców, warzyw i grzybów”

Zakład Technologii Owoców i Warzyw, Katedra Technologi Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW oraz Oddział Warszawski PTTŻ serdecznie zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Trendy w technologii owoców, warzyw i grzybów”, która odbędzie się w Rogowie w dniach 16-17 maja 2013.


Komunikat I