Koło Naukowe Zielona Chemia

Koło Naukowe Zielona Chemia jest kołem międzywydziałowym i zrzesza najbardziej aktywnych studentów różnych kierunków SGGW  (m.in. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwa, Ogrodnictwa, Ochrony Środowiska), zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Siedziba Koła mieści się w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności. Głównymi zadaniami Koła są: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów oraz wdrażanie ich do pracy naukowej i badawczej, prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z zakresu zielonej chemii, umożliwienie rozwoju kierunkowego Członków oraz kształtowanie w nas umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, realizacji przedsięwzięć oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.

Sekcjami tematycznymi naszego Koła są:

  • Sekcja fitochemiczna – opiekun sekcji: dr Beata Dasiewicz
  • Sekcja enzymów w procesach chemicznych
  • Sekcja chemii żywności
  • Sekcja zielonych technologii chemicznych

 

Działalność w Kole jest w 100% dobrowolna. Od zainteresowanych wymagamy chęci współpracy, pasji i aktywności.

Wszystkich chętnych studentów serdecznie zapraszamy!!!

 

Prezes: Bartłomiej Tomczak, e-mail: bartlomiej_tomczak@wp.pl
Sekretarz: Tomasz Staniek, e-mail: tomas1993@onet.eu

Skarbnik: mgr inż. Agata Fabiszewska , e-mail: agata_fabiszewska@sggw.pl

Opiekun koła: dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek

e-mail: katarzyna_dobrosz_teperek@sggw.pl