Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr zimowy 2013/2014

czwartek 1.08.2013

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok, III rok*, IV rok Technologia , IV rok Biotechnologia, IV rok Inżynieria

*Harmonogram i Regulamin ćwiczeń z KTŻ

Koordynatorzy przedmiotów

II stopnia – magisterskie: I rok Biotechnologia , I rok Inżynieria , I rok Technologia

Koordynatorzy przedmiotów


Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok , III rok* , IV rok

* Harmonogram i Regulamin ćwiczeń z KTŻ

Koordynatorzy przedmiotów

II stopnia – magisterskie: I rok ***, II rok

*Harmonogram: Współczesne trendy-produkty zwierzęce dla grup S1,S2,S3

* Harmonogram: Współczesne trendy-inżynieria dla grup S2, S3, S4

*Harmonogram: Współczesne trendy – biotechnologia dla grup S1, S4


Koordynatorzy przedmiotów


Kierunek towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok , III rok , IV rok

Koordynatorzy przedmiotów

II stopnia – magisterskie: I rok

Koordynatorzy przedmiotów


Kierunek bezpieczeństwo żywności

I stopnia – inżynierskie: I rok, II rok

Koordynatorzy przedmiotówCopyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -