Plany zajęć – semestr zimowy 2013/2014

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok, III rok*, IV rok Technologia , IV rok Biotechnologia, IV rok Inżynieria

*Harmonogram i Regulamin ćwiczeń z KTŻ

Koordynatorzy przedmiotów

II stopnia – magisterskie: I rok Biotechnologia , I rok Inżynieria , I rok Technologia

Koordynatorzy przedmiotów

 

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok , III rok* , IV rok

* Harmonogram i Regulamin ćwiczeń z KTŻ

Koordynatorzy przedmiotów

II stopnia – magisterskie: I rok ***, II rok

*Harmonogram: Współczesne trendy-produkty zwierzęce dla grup S1,S2,S3

* Harmonogram: Współczesne trendy-inżynieria dla grup S2, S3, S4

*Harmonogram: Współczesne trendy – biotechnologia dla grup S1, S4

 

Koordynatorzy przedmiotów

 

Kierunek towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok , III rok , IV rok

Koordynatorzy przedmiotów

II stopnia – magisterskie: I rok

Koordynatorzy przedmiotów

 

Kierunek bezpieczeństwo żywności

I stopnia – inżynierskie: I rok, II rok

Koordynatorzy przedmiotów