Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Uwaga I rok BŻ i TŻ – przedmioty humanistyczne

czwartek 3.10.2013

Podział na grupy na przedmioty humanistyczne jest wywieszony w gablotach przy Dziekanatach:

Ćwiczenia z:

Socjologii:  grupa 1A sala 2007 bud. 32, grupa 2A sala 2070 bud. 32

Historii Filozofii: grupa 1A sala 2007 bud. 32, grupa 2A sala 1/19 bud. 37

Najnowszej Historii Polski: grupa 1A sala 3/19 bud. 37, grupa 2A sala 1005 bud. 32, grupa 3A sala 6 bud. 32, grupa 4A sala 09 bud. 32Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -