Uwaga I rok BŻ i TŻ – przedmioty humanistyczne

Podział na grupy na przedmioty humanistyczne jest wywieszony w gablotach przy Dziekanatach:

Ćwiczenia z:

Socjologii:  grupa 1A sala 2007 bud. 32, grupa 2A sala 2070 bud. 32

Historii Filozofii: grupa 1A sala 2007 bud. 32, grupa 2A sala 1/19 bud. 37

Najnowszej Historii Polski: grupa 1A sala 3/19 bud. 37, grupa 2A sala 1005 bud. 32, grupa 3A sala 6 bud. 32, grupa 4A sala 09 bud. 32