Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


IV SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

poniedziałek 20.01.2014

IVsiz2014Już o raz czwarty serdecznie zapraszamy na SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI, które w tym roku odbędzie się w dniach 1-2 lipca.


Organizatorzy:

KATEDRA INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I ORGANIZACJI PRODUKCJI, Wydział Nauk o Żywności, SGGW

Komisja Fizyki i Inżynierii Żywności Komitetu Nauk o Żywności PAN

Sekcja Zastosowań Fizyki w Inżynierii Produkcji Rolniczej i Technologii Żywności Komitetu Agrofizyki PAN

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -