IV SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

IVsiz2014Już o raz czwarty serdecznie zapraszamy na SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI, które w tym roku odbędzie się w dniach 1-2 lipca.


Organizatorzy:

KATEDRA INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I ORGANIZACJI PRODUKCJI, Wydział Nauk o Żywności, SGGW

Komisja Fizyki i Inżynierii Żywności Komitetu Nauk o Żywności PAN

Sekcja Zastosowań Fizyki w Inżynierii Produkcji Rolniczej i Technologii Żywności Komitetu Agrofizyki PAN

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego