Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr letni 2013/2014

czwartek 30.01.2014

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie: I rok* , II rok , III rok

*Harmonogram przedmiotu: Podstawy żywienia człowieka

II stopnia – magisterskie: I rok Biotechnologia* , I rok Inżynieria , I rok Technologia*, II rok

*Harmonogram ćwiczeń:  Współczesne trendy – inżynieria dla specjalności:  Biotechnologia i Technologia

Harmonogram przedmiotu: Współczesne trendy – produkty zwierzęce


Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok, III rok*, IV rok**

*KTŻ – harmonogram i regulamin zajęć

**ćw. z Technologicznego projektowania zakładów przem. spoż. dla spec. Technologia mięsa (gr. 3) na zjeździe 1 i 2 będą realizowane w niedziele w godz. 12:00-15:00 w sali 068

II stopnia – magisterskie: I rok*

Harmonogram przedmiotu: Współczesne trendy – produkty zwierzęce

*Uwaga  grupa S2 i S3  zajęcia ze Współczesnych trendów w nauce o żywności i żywieniu – biotechnologia
podczas dwóch pierwszych zjazdów (22.02.2014, 8.03.2014) będą odbywać się w sali 1005- wykład, a ćwiczenia w Zakładzie Biotechnologii Mleka. Natomiast od trzeciego zjazdu wykłady i ćwiczenia będą odbywały się w budynku 34 sala 3/71.


Kierunek towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie: I rok* , II rok** , III rok

*Harmonogram ćwiczeń: Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa

**Harmonogram ćwiczeń: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

II stopnia – magisterskie:  II rok


Kierunek bezpieczeństwo żywności

I stopnia – inżynierskie: I rok, II rok*

*ćwiczenia z Inżynierii zaczynają się od 1, 2.04.2014Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -