Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ISEKI workshop „New risks in food processing” – Seminarium Wydziałowe

środa 5.02.2014

ISEKI FOOD 4 logo.aiSerdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziałowe połączone z warsztatami ISEKI4 „New risks in food processing”, które odbędzie się 7 lutego (piątek) 2014 w sali Rady Wydziału (sala nr 57 parter bud. 32)

Program
Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -