Konferencja Naukowa „ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE”

Rosnąca świadomość konsumentów na temat zdrowia, zmienia również ich oczekiwania związane z szeroko pojętą jakością, w tym bezpieczeństwem żywności.  Bezpieczeństwo zdrowotne jest najważniejszym wyróżnikiem jakościowym produktów żywnościowych i jest rozumiane jako zdolność dostarczania produktu, którego spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia konsumenta. Systemowe zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz analiza zagrożeń i ryzyka powinny opierać się na naukowych podstawach i dowodach. Dlatego też istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów spożywczych należy przypisać interdyscyplinarnej nauce o żywności.


Tematyka konferencji

  • Bezpieczeństwo żywności a oczekiwania konsumentów.
  • Zagrożenia obecne w żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.
  • Systemy i standardy w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.
  • Surowce i technologia przetwarzania a bezpieczeństwo żywności.
  • Wpływ składników i substancji dodatkowych na bezpieczeństwo żywności.
  • Dystrybucja, transport i operacje logistyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.
  • Bezpieczeństwo produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.
  • Współczesne potencjalne zagrożenia w żywności: alergeny i organizmy GMO.
  • Analiza i monitoring żywności jako narzędzia w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.

Komunikat I