Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr zimowy 2014/2015

wtorek 30.09.2014

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok, III rok , IV rok Technologia, IV rok Biotechnologia, IV rok Inżynieria

II rok – harmonogram ćwiczeń z OTŻ, harmonogram ćwiczeń z Chemii żywności

II stopnia – magisterskie: I rok Biotechnologia, I rok InżynieriaI rok Technologia

harmonogram zajęć – Współczesne trendy – p. roślinne

harmonogram zajęć –  Współczesne trendy-biotechnologia dla spec. biotechnologia

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie: I rokII rokIII rok , IV rok

II stopnia – magisterskie: I rokII rok

harmonogram zajęć – Enzymologia: wykłady, ćwiczenia

harmonogram zajęć – Współczesne trendy – p. zwierzęce

harmonogram zajęć – Współczesne trendy – inżynieria dla grup S2 i S3

harmonogram zajęć – Współczesne trendy – Ocena Jakości Żywności gr. S2, Technologia żywności gr. S3

harmonogram ćwiczeń – Współczesne trendy – biotechnologia dla spec. biotechnologia

 

Kierunek towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok, III rok, IV rok

II rok – harmonogram ćwiczeń z OTŻ

 

Kierunek bezpieczeństwo żywności

I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok, III rok

II rok – harmonogram ćwiczeń z OTŻ

 

 

 

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -