ERASMUS MUNDUS, Projekt ALFABET – nabór został otwarty!!!

alfabet

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej informuje o otwarciu naboru na udział w projekcie wymiany akademickiej ALFABET w ramach programu Erasmus Mundus w roku akademickim 2015/2016.

Proces aplikacyjny:

1) APLIKACJA:

– rejestracja na stronie projektu ALFABET w zakładce „TIME TO GO”

– wypełnienie FORMULARZA APLIKACYJNEGO

– załadowanie wypełnionego formularza aplikacyjnego wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w zakładce „TIME TO GO”

DEADLINE na załadowanie aplikacji: 31/12/2014

2) INTERVIEW –> luty 2015

UWAGA: rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z wytypowanymi kandydatami; dokładny termin zostanie ogłoszony w 2015r.;

3) OGŁOSZENIE WYNIKÓW –> kwieceiń 2015

4) APLIKACJA O WIZĘ –> maj 2015

5) ROZPOCZĘCIE WYMIANY –> sierpień/wrzesień 2015

Wymagane dokumenty:

UWAGA: wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim

1) formularz aplikacyjny

2) 1 zdjęcie (w rozmiarze zdjęcia do paszportu)

3) CV (w formie Europass)

4) certyfikat językowy

5) list motywacyjny (min 1 strona A4)

6) 1 list polecający (w przypadku kandydatów BSc, MSc i PhD)

7) transcript of records z uwzględnieniem GPA (średnia z ocen) (w przypadku kandydatów BSc, MSc i PhD)

8) kopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydatów BSc)

9) kopia ostatniego dyplomu (w przypadku kandydatów MSc i PhD)

10) kopia paszportu

11) potwierdzenie statusu studenta

12) research / academic proposal (w przypadku kandydatów PhD i Staff) (max 3 strony A4)

Kryteria:

1) ukończony pierwszy rok studiów w przypadku kandydatów BSc

2) dyplom ukończenia studiów I stopnia w przypadku kandydatów MSc

3) dyplom ukończenia studiów II stopnia w przypadku kandydatów PhD

4) status studenta SGGW przez cały okres wymiany w przypadku kandydatów BSc, MSc i PhD

UWAGA: zgodnie z zasadami programu otrzymanie drugiego stypendium dla tego samego typu mobilności w ramach różnych projektów Erasmus Mundus NIE jest możliwe; ponadto, w ramach tego samego projektu, kandydaci nie mogą korzystać z wyjazdu więcej niż 1 raz;

Uczelnie partnerskie:

1) INDONEZJA: University of Tadulako, Bogor Agricultural University

2) TAJLANDIA: Kasetsart University, Prince of Songkla University

3) MALEZJA: The National University of Malaysia

4) WIETNAM: The Vietnam National University of Agriculture, Hue University

5) CHINY: The College of Public Administration at Nanjing Agricultural University

6) FILIPINY: The Mindanao State University at NaawanKamchaymear

7) LAOS: The National University of Laos

8) MONGOLIA: The Mongolian University of Life Scinces

9) KAMBODŻA: The Royal University of Agriculture, The Chea Sim University of Kamchaymear

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ

ZAPRASZAMY!