Seminarium Doktorantów Wydziału Nauk o Żywności

32wnozSerdecznie zapraszamy na doroczne Seminarium Doktorantów Wydziału Nauk o Żywności, które odbędzie się 3 lutego 2015 r. 

PROGRAM SEMINARIUM
sala Rady Wydziału nr 57 (parter)

 

Przewodnicząca seminarium:

Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności

 

Prowadzenie:

 prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, kierownik studiów doktoranckich

 

Godz. 915 Rozpoczęcie seminarium

 9.20 – 9.40 mgr inż. Hanna Ciemniewska-Żytkiewicz – Charakterystyka fizykochemiczna i technologiczna orzechów laskowych uprawianych w polskich warunkach klimatycznych.

9.40 – 10.00 mgr inż. Mach Piotr – Ocena procesu zamrażania pieczywa pszennego w zamrażarce taśmowo-spiralnej arctic a7/26 firmy HEINEN i jego wpływ na jakość produktu.

DYSKUSJA 10.00-10.15

10.15-10.35 mgr inż. Magdalena Śledź – Badanie mechanizmu działania ultradźwięków oraz blanszowania parą wodną jako zabiegów wstępnych przed suszeniem mikrofalowo-konwekcyjnym wybranych ziół.

10.35 – 10.55 mgr inż. Artur Wiktor – Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg zamrażania i suszenia tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości.

DYSKUSJA 10.55 – 11.10

11.10 – 11.30 lekarz wet. Piotr Karpiński – Badania nad zastosowaniem wybranych technik instrumentalnych w ocenie jakości i autentyczności szynek dojrzewających na przykładzie kumpiaka podlaskiego.

11.30 – 11.50 mgr inż. Piotr Grzegory – Kształtowanie właściwości fizykochemicznych suszonych truskawek.

DYSKUSJA 11.50 – 12.05

 12.05 – 12.25 mgr inż. Marzena Przybysz – Badanie stabilności β-karotenu mikrokapsułkowanego metodą suszenia rozpyłowego.

 12.25 – 12.45 mgr inż. Marcin Iwaniuk – Kształtowanie tekstury kremu czekoladowego/orzechowego do smarowania pieczywa.

DYSKUSJA 12.45 – 13.00

 13.00 – 13.20 mgr inż. Ewelina Basiak – Studia nad właściwościami fizycznymi, chemicznymi i funkcjonalnymi filmów i powłok wytwarzanych na bazie skrobi.

 DYSKUSJA 13.20 -13.30

 ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM